0985 306 415 - 0986 199 592 phukiennoithatdanang@gmail.com
[]sản phẩm
Phụ kiện bàn gấp kết hợp tủ trang trí
Phụ kiện bàn gấp kết hợp tủ trang trí

Phụ kiện bàn gấp kết hợp tủ trang trí

- Bàn gấp kết hợp tủ trang trí
- Sử dụng piston nâng hạ nhẹ nhàng
- Chiều sâu của hồi tối thiểu mỏng nhất là 20cm
- Piston đa trọng lực có thể làm bàn với nhiều kích thước khác nhau
Call
Số lượng :
Chi tiết sản phẩm
- Bàn gấp kết hợp tủ trang trí
- Sử dụng piston nâng hạ nhẹ nhàng
- Chiều sâu của hồi tối thiểu mỏng nhất là 20cm
- Piston đa trọng lực có thể làm bàn với nhiều kích thước khác nhau

Phụ kiện bàn gấp kết hợp tủ trang trí
Phụ kiện bàn gấp kết hợp tủ trang trí
Phụ kiện bàn gấp kết hợp tủ trang trí